Trainingsaanbod


Training: Omgaan met ontwrichting

De trainingen hebben een tijd stilgelegen, maar vanaf september 2021 gaan er weer trainingen van start. Er zijn ook nieuwe data bekend.

We zien de deelnemer als onderdeel van het systeem waarin ontwrichting ontstaat. In de  training staat het hele systeem waarin ontwrichting plaatsvindt centraal en wordt met name  aandacht besteed aan de rol van de deelnemer. Zo doet de deelnemer inzichten op en wordt  zijn/haar probleemoplossend vermogen vergroot.

De training is bedoeld voor verpleegkundigen en groepsbegeleiders binnen de 24-uurszorg, maar kan eventueel ook door andere disciplines van het multidisciplinaire team worden  gevolgd.

Klik hier voor de folder.

De training Omgaan met ontwrichting wordt landelijk gegeven. Dit betekent dat de training in  de eerste helft van elk jaar gelijktijdig plaatsvindt in drie Klinieken voor Intensieve  Behandeling: KIB Inforsa in Amsterdam, CIB Fivoor in Den Haag en KIB De Woenselse Poort in  Eindhoven. Iedere KIB biedt de training aan in het eigen verzorgingsgebied.

De voorjaarstraining is vanwege de Cornamaatregelen helaas stopgezet. in het najaar wordt deze weer opgepakt. Het is niet mogelijk dat nieuwe deelnemers zich hiervoor opgeven, er wordt  zoveel mogelijk verder gegaan met de groep die al gestart is.

De zeven resterende dagen zijn gepland op de woensdagen, van 9 tot 16u:

23 september

7 en 21 oktober

4 en 18 november

2 en 16 december

Locatie:

Centrum Intensieve Behandeling

Fenny ten Boschstraat 23

2553PT Den Haag

Telefoon secretariaat: 088-3579500 

Start 5 daagse Incompany KIB training voor Dorestad (Parnassia): 4 november 2021

Er zijn nog geen nieuwe trainingsdata voor 2021 bekend. 

Dit najaar wordt er weer een training aangeboden. Er zijn nog een paar plekken vrij!  Inschrijven kan nog tot 1 juli 2021.

De trainingsdata voor 2021 zijn:

Maandag 4 oktober

Woensdag 27 oktober

Woensdag 10 november

Woensdag 24 november

Woensdag 22 december

Scroll to Top