Trainingsaanbod


Training: Omgaan met ontwrichting

De trainingen hebben een tijd stilgelegen, maar er gaan in 2022 gelukkig weer nieuwe trainingen van start. Hieronder kunt u de trainingsdata in de verschillende regio’s vinden.

We zien de deelnemer als onderdeel van het systeem waarin ontwrichting ontstaat. In de  training staat het hele systeem waarin ontwrichting plaatsvindt centraal en wordt met name  aandacht besteed aan de rol van de deelnemer. Zo doet de deelnemer inzichten op en wordt zijn/haar probleemoplossend vermogen vergroot.

De training is bedoeld voor verpleegkundigen en groepsbegeleiders binnen de 24-uurszorg, maar kan eventueel ook door andere disciplines van het multidisciplinaire team worden  gevolgd.

Klik hier voor de folder.

De training Omgaan met ontwrichting wordt landelijk gegeven. Dit betekent dat de training in  de eerste helft van elk jaar gelijktijdig plaatsvindt in drie Klinieken voor Intensieve  Behandeling: KIB Inforsa in Amsterdam, CIB Fivoor in Den Haag en KIB De Woenselse Poort in  Eindhoven. Iedere KIB biedt de training aan in het eigen verzorgingsgebied.

De trainingen voor 2022 is gegoten in 5 trainingsdagen. De kosten bedragen 650,00 euro, inclusief lesmateriaal.

In april 2022 start ook de CIB Den Haag met een reguliere KIB. De data zijn:

Donderdag 14 april

Donderdag 28 april

Donderdag 12 mei

Maandag 23 mei

Donderdag 9 juni

Dit voorjaar wordt er weer een training aangeboden. Aanmelden kan via [email protected].

De data zijn:

maandag 14 maart 2022

maandag 28 maart 2022

maandag 11 april 2022

maandag 9 mei 2022

maandag 23 mei 2022

Dit voorjaar wordt er weer een training aangeboden. We zullen elke dag om 10.00 starten en maximaal om 16.00 afronden. Aanmelden kan tot 1 maart via [email protected].

De trainingsdata voor 2022 zijn:

Woensdag 23 maart

Woensdag 6 april

Woensdag 20 april

Woensdag 18 mei

Woensdag 1 juni

Scroll to Top