Trainingsaanbod


Training: Omgaan met ontwrichting

De trainingen hebben een tijd stilgelegen, maar zijn in 2022 weer opgepakt. Hieronder kunt u de trainingsdata in de verschillende regio’s vinden.

We zien de deelnemer als onderdeel van het systeem waarin ontwrichting ontstaat. In de  training staat het hele systeem waarin ontwrichting plaatsvindt centraal en wordt met name  aandacht besteed aan de rol van de deelnemer. Zo doet de deelnemer inzichten op en wordt zijn/haar probleemoplossend vermogen vergroot.

De training is bedoeld voor verpleegkundigen en groepsbegeleiders binnen de 24-uurszorg, maar kan eventueel ook door andere disciplines van het multidisciplinaire team worden  gevolgd.

Klik hier voor de folder.

De training Omgaan met ontwrichting wordt landelijk gegeven. Dit betekent dat de training in de eerste en tweede helft van elk jaar gelijktijdig plaatsvindt in twee Klinieken voor Intensieve  Behandeling: CIB Fivoor in Den Haag en KIB De Woenselse Poort in  Eindhoven. Met de sluiting van KIB Inforsa zijn de trainingen vanuit deze KIB helaas gestopt.

De trainingen voor 2022 is gegoten in 5 trainingsdagen. De kosten bedragen 650,00 euro, inclusief lesmateriaal.

De najaarstraining van de CIB Den Haag is helaas verplaatst naar maart 2023. Zodra de data bekend zijn, worden ze op deze site geplaatst.

De voorjaarstraining is afgerond. Zodra er nieuwe data voor het najaar zijn komen deze op deze pagina.

Aanmelden kan via [email protected].

Scroll to Top