Nieuws

De eerste KIB Nederland publicatie ‘KIB In Profiel’ stamt alweer uit 2014 en is daarom onlangs herzien. Veranderingen uit de afgelopen jaren, waaronder bijv. fusies, zijn hierin verwerkt. Omdat er dit jaar nog meer veranderingen worden verwacht, is gekozen voor een digitale download en vooralsnog geen papieren versie. U kunt het herziening vinden onder ‘Publicaties’.     

Meer weten over het hoe en wat van de KIB’s in Nederland? Onder KIB staan nu de regionale verzorgingsgebieden en de expertise per KIB beschreven.

Interessant: ‘Achter de littekens. Hulpverlenen bij zelfbeschadiging’ door Meike Grol en Nienke Kool (werkzaam bij CIB | Den Haag).   

Scroll to Top